English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 83053/111947 (74%)
造訪人次 : 21717995      線上人數 : 757
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [250/251]

  社群統計


  近3年內發表的文件:15(5.98%)
  含全文筆數:250(99.60%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:250(100.00%)
  下載大於100次:214(85.60%)
  檔案下載總次數:104188(0.08%)

  最後更新時間: 2018-11-18 19:04

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目151-175 / 460. (共19頁)
  << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Lu, Chung-Chiao [2/2]
  Lu, Ho-sheng [1/1]
  Lu, Ming-Ju [1/1]
  Lu, Neng-Pin [1/1]
  Lu, Shiow-jyu [2/2]
  Lu, Tze-Han [1/1]
  Lu, Yi-chen [1/1]
  Mei-Ling Wang   [1/1]
  Miwa, Makiko [1/1]
  Miyahara, Shizuko [1/1]
  Niu, Hui-Man [1/1]
  Pailin Chen