English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 79845/108902 (73%)
造訪人次 : 20607963      線上人數 : 497
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [152/152]

  社群統計


  近3年內發表的文件:11(7.24%)
  含全文筆數:152(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:152(100.00%)
  下載大於100次:152(100.00%)
  檔案下載總次數:27627(0.02%)

  最後更新時間: 2018-06-18 12:54

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目101-125 / 288. (共12頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Shyu, Huo-yan [1/1]
  Su, Chi-Wei [1/1]
  Su, Chun-Pin [1/1]
  Tang, Hui-Wen [1/1]
  Teng, Chih-sung [3/3]
  Tsai, Chi-Lin [2/2]
  Tsai, Chia-Hung   [2/2]
  Tsai, Ming-Huei [2/2]
  Tsai, Tsung-han   [1/1]
  Tsai, William [1/1]
  Tsui, Hsiao-Chien [1/1]
  Tu, Su-Hao [1/1]
  Wahn, Ron S. [1/1]
  Wang, Austin Horng-En [1/1]
  Wang, Bo-Yauo [1/1]
  Wang, Chin-Shou [1/1]
  Wang, Ding-ming [8/8]
  Wang, Guo-Chen [1/1]
  Wang, Huei-Hsing [1/1]
  Wang, Hung-Chung [2/2]
  Wang, Jong-Tian [2/2]
  Wang, Rui-Xiang [1/1]
  Wang, Song-In [1/1]
  Wang, T. Y. [1/1]
  Wang, Yeh-Lih [2/2]
  顯示項目101-125 / 288. (共12頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋