English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 80610/109881 (73%)
造訪人次 : 20805746      線上人數 : 470
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [31/31]
  學位論文 [107/113]
  專書/專書篇章 [87/101]
  會議論文 [23/163]
  期刊論文 [132/168]
  考古題 [27/27]

  鄰近社群


  中國文學系 [2660/3792]
  國文教學碩士在職專班 [206/209]
  歷史學系 [1392/2258]
  哲學系 [861/1665]
  圖書資訊與檔案學研究所 [1095/1266]
  圖書資訊學數位碩士在職專班 [4/6]
  臺灣史研究所 [316/402]
  臺灣文學研究所 [339/447]
  華語文教學博/碩士學位學程 [105/109]

  社群統計


  近3年內發表的文件:47(7.79%)
  含全文筆數:407(67.50%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:399(98.03%)
  下載大於100次:376(92.38%)
  檔案下載總次數:945776(0.77%)

  最後更新時間: 2018-07-22 03:01

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目76-100 / 267. (共11頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Tsai, Chih Lun [1/1]
  Tsai, Chu Chun [1/1]
  Tsai, Hsuan Pei [1/1]
  Tsai, Kuei Mei [1/1]
  Tsai, Yen-Zen   [14/24]
  Tsai, Yuan-lin   [1/1]
  Tseng ,Ju-fang [1/1]
  Tzeng-Jia Tsai [0/1]
  Wang, Cheng Chi [1/1]
  Wang,Chienhui [1/1]
  Wang, Janice [1/1]
  Wang, Po-Hsien [1/1]
  Wu ,Chia Chun [1/1]
  Wu, Chih-Ying [1/1]
  Wu, Chung Yao [1/1]
  Wu, Fen-Jin [1/1]
  Wu. Hsin-suo [1/1]
  Wu, Pin Ta [0/1]
  Wu,Yu-Ting [1/1]
  Xu, Song Zan [0/1]
  Yang, Ching hui [1/1]
  Yang, Wei-Yun [1/1]
  Yao, Teresa [0/1]
  Ye, Yu-Jyun [1/1]
  Yeh,Fang Chung [1/1]
  顯示項目76-100 / 267. (共11頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋