English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 80610/109881 (73%)
造訪人次 : 20808006      線上人數 : 491
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [315/319]
  學位論文 [1126/2635]
  專書/專書篇章 [202/207]
  會議論文 [114/600]
  期刊論文 [996/1035]
  研究報告 [10/149]
  考古題 [66/66]

  社群統計


  近3年內發表的文件:116(2.32%)
  含全文筆數:2828(56.45%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:2806(99.22%)
  下載大於100次:2011(71.11%)
  檔案下載總次數:4280017(3.50%)

  最後更新時間: 2018-07-22 19:04

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1401-1425 / 4948. (共198頁)
  << < 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Matsushita, Mitsunori [1/1]
  Mavis Yi-Cheng Chen [1/1]
  Mavis Yi-Ching Chen [1/1]
  McConvill, David [1/1]
  McConville, David [2/2]
  McDonough, Edward F. [1/1]
  Meng, Zhao-Yu [1/1]
  Meyer, Timo [1/1]
  Miao, M.-C. [1/1]
  Michael A. Campion [1/1]
  Minghua Chen [1/1]
  Mitchell, M. S. [1/1]
  Mo, Guo-Hua [0/1]
  Mo, Shu Chi [0/1]
  MO, YI-CHENG [0/1]
  Monroe, Kent B. [4/4]
  Moskowitz, H. [9/9]
  Mu, Ji-Cheng [0/1]
  N.Liu [0/1]
  Nai-Wen Chi [2/2]
  Nancy Yanchus [2/2]
  Negandhi, Anant R. [1/1]
  Nguyen H [0/2]
  Nguyen, T. [1/1]
  Ni, N. [1/1]
  顯示項目1401-1425 / 4948. (共198頁)
  << < 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋