English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 80610/109881 (73%)
造訪人次 : 20805578      線上人數 : 486
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [217/217]

  社群統計


  近3年內發表的文件:27(12.44%)
  含全文筆數:217(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:217(100.00%)
  下載大於100次:157(72.35%)
  檔案下載總次數:82339(0.07%)

  最後更新時間: 2018-07-22 09:27

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目126-150 / 375. (共15頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Luo, Zong-tao [1/1]
  Ma, Chong-qi [1/1]
  Ma, Yun [1/1]
  Mo, Bo-feng [1/1]
  Mou, Zhong-Jian [1/1]
  Peng, Ming-Wei [1/1]
  Puhui [1/1]
  Qian, Quan-sheng [1/1]
  REN, Seikichi [2/2]
  Rosker, Jana S. [2/2]
  Sato, Makayusi [1/1]
  Sato, Masayuki [1/1]
  Shang, Wei [1/1]
  Shen, Bo-Jun [1/1]
  Shen, Xin-hui [1/1]
  Shih, Hsiao-Feng [1/1]
  Su, Jui-lung [1/1]
  Sun, Ke-Qiang [1/1]
  Sung, Ya-ping [2/2]
  Tai, Ching-hsien [2/2]
  Tai, Lian-Chang [1/1]
  Takashi, Takatsu [2/2]
  Takashima, Motohiro [1/1]
  Tang, Yi-ming [1/1]
  Tao, Li-tian [1/1]
  顯示項目126-150 / 375. (共15頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋