English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 81739/111170 (74%)
造訪人次 : 21253883      線上人數 : 630
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  鄰近社群


  文學院 [7502/10891]
  社會科學學院 [16773/22915]
  商學院 [19869/28753]
  傳播學院 [4938/6799]
  外國語文學院 [3214/4635]
  法學院 [4739/5578]
  理學院 [5020/6820]
  國際事務學院 [3379/5198]
  教育學院 [4171/5421]
  研究中心 [2034/4025]
  行政單位 [231/259]
  政大會議論文集 [1743/1752]
  政大學報 [1280/1282]

  社群統計


  近3年內發表的文件:604(7.83%)
  含全文筆數:7652(99.25%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:7639(99.83%)
  下載大於100次:5014(65.53%)
  檔案下載總次數:2087723(1.68%)

  最後更新時間: 2018-09-25 17:32

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目2926-2950 / 9412. (共377頁)
  << < 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Olalere, Morufu [1/1]
  Ong, Nga-Ping   [1/1]
  Ostrovskaya, N.V. [1/1]
  Ou, Chin S. [1/1]
  Ou, Chin-Shyh [1/1]
  Ou, Hong-Kou [1/1]
  Ou, Hsin-yun [1/1]
  Ou, Jiunn-Nan [1/1]
  Ou, Shih Wei [1/1]
  Ou, Shu-Chen [1/1]
  Ou-Uang, Hsin-Yu [1/1]
  Ouyang, An-Jiao [1/1]
  Ouyang, Hongwu [1/1]
  Ouyang, Hsin-Yi [1/1]
  Overaa, Roderick B. [1/1]
  Pa, Chin-Ken [1/1]
  Pai, Jen-Te   [2/2]
  Pai, Shih-ting [1/1]
  Pailin Chen