English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 11 |  Items with full text/Total items : 88657/118248 (75%)
Visitors : 23504512      Online Users : 203
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  專書/專書篇章 [20/33]
  會議論文 [1/17]
  研究報告 [0/3]
  考古題 [18/18]

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件:7(19.44%)
  含全文筆數:27(75.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:27(100.00%)
  下載大於100次:20(74.07%)
  檔案下載總次數:24161(46.82%)

  最後更新時間: 2019-11-22 03:35


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至:
  或輸入年份:
  由新到舊排序 由最舊的開始

  顯示項目1-25 / 36. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  日期題名作者
  2019-08 Kırgızcada Standart Olumsuzluk [Standard Negation in Kyrgyz Language] 徐漢陽; Taşbaş, Erhan
  2019-05 The Turkic Kinship System 徐漢陽; Taşbaş, Erhan
  2019-03 Çin ve Türk Kültürlerindeki Tanrı Kavramıyla İlgili Bir Kısım Söz Varlğı Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme 曾蘭雅
  2019-02 Çin ve Türk Kültürlerindeki Tanrı Kavramıyla İlgili Bir Kısım Söz Varlğı Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme 曾蘭雅
  2019-01 企業社會責任與運動治理-土耳其之案例 熊道天; Hsiung, Tao-Tien
  2018-12 Kırgızlarda Yedi Ata Kavramı [The Kyrgyz Concept of Seven Forefathers] 徐漢陽; Taşbaş, Erhan
  2017-06 Ana Dili Çince Olan Tayvanlı Öğrencilerin Türkçedeki "Siz" Adılını Öğrenirken kaşılaştığı Bazı Özel Durumlar 曾蘭雅
  2016-01 Türk Dillerinde İkili-Çoklu Kapsayan Ayrımı [Dual/Plural Inclusive in Turkic Languages] 徐漢陽; Taşbaş, Erhan
  2016 Kırgız Dili ve Diyalektleri [Kyrgyz Language and It’s Dialects by B. M. Yunusaliev] (Translation from Kyrgyz into Turkish) 徐漢陽; Taşbaş, Erhan
  2016 Kırgız Diyalektlerinin Söz Varlığı Katmanları [Lexical Layers of Kyrgyz Dialects by B. M. Yunusaliev] (Translation from Kyrgyz into Turkish) 徐漢陽; Taşbaş, Erhan
  2016 Lexical Layers of Kyrgyz Dialects by B. M. Yunusaliev [Kırgız Diyalektlerinin Söz Varlığı Katmanları] (Translation from Kyrgyz into Turkish) 徐漢陽; Taşbaş, Erhan
  2015-06 阿赫梅特.烏米特小說《隱沒與謊言》 與《伊斯坦堡死亡紀事》中的雙重文本運用 李珮玲; Li, Pei-Lin
  2015-10 CROSS-CULTURAL RELATION OF GIFT GIVING IN TURKISH-CHINESE PROVERBS AND IDIOMS FROM A HISTORICAL PERSPECTIVE 杜爾孫; Köse, Dursun
  2015 Türk Dillerinde Zamirlerin Dil Bilgiselleşmesi [Grammaticalization of Pronouns in Turkic languages] 徐漢陽; Taşbaş, Erhan
  2012-06 Heaven, Earth and Foreigners in Chinese Historical Texts 古爾漢; KIRİLEN,Gürhan
  2012-03 土耳其成語與諺語中的禮物 李珮玲
  2012-04 Bir Ortaçağ Kaynağında Yerel Yönetim ve Köy Reisliğine (Riyâset-i Dîh) İlişkin Veriler 穆思齊; UYAR, Mustafa
  2012-04 İlhanlı Hükümdarlarının İslâm’a Girmesinde Rol Alan Türk Sûfîleri: İlhan Tegüder ve Gazan Han Devirleri 穆思齊; UYAR, Mustafa
  2011-11 Ortaçağ Moğol Saraylarında ‘Cadı Avı’ 穆思齊; UYAR, Mustafa
  2010-06 Poetry in Tang Period: Three Poems - Three Poets Li Bai, Lu Zhaolin and Shi Juanwu 古爾漢; KIRİLEN,Gürhan
  2010-01 Romanisation in Uzbekistan past and present Uzman, Mehmet; 吳世曼
  2010 Osmanlı Kölelik Tarihi Araştırmaları İçin Veri Kaynağı Olarak Itıknameler ve 1822 Yılına Ait Bir Itıkname Örneği 古雷德; GÜRER, Ahmet Şamil
  2010 Kırgız Ulusal Oyunları [Kyrgyz National Games] kyzy, A. Marat; 徐漢陽; Taşbaş, Erhan
  2009-07 İlhanlı (İran Moğolları) Ordularının Savaş Öncesinde Yaptığı Stratejik Hazırlıklar ve Savaş Sırasında Yaptıkları Hileler 穆思齊; UYAR, Mustafa
  2009-07 Harf Inkilabindan Bugune Kadar Turkce Kelimelerin Imlasi Uzerinde Bir Degerlendirme 曾蘭雅; TSENG, Lan-ya

  顯示項目1-25 / 36. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋