English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 83114/112007 (74%)
造訪人次 : 21746778      線上人數 : 897
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  學位論文 [2480/2651]
  考古題 [16/16]

  社群統計


  近3年內發表的文件:575(21.56%)
  含全文筆數:2496(93.59%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:2190(87.74%)
  下載大於100次:1234(49.44%)
  檔案下載總次數:5579982(4.40%)

  最後更新時間: 2018-11-21 16:09

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目76-100 / 3658. (共147頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  changchin, Liu [1/1]
  Chanh, Chun Fen [1/1]
  Chao,chu- hsiang [1/1]
  Chao, Fang Yu [1/1]
  Chao, Hsueh Yu [1/1]
  Chao,KieKang [1/1]
  Chao,Kuo Shui [1/1]
  Chao, Wen-Chun [1/1]
  Chao, Yuni [1/1]
  Charles Wang [1/1]
  Chein, Ching hong [1/1]
  Chen , Shu-Jane [1/1]
  Chen, Wan Lai [1/1]
  Chen, akagrant [1/1]
  Chen, Alex [2/2]
  Chen, Angela [1/1]
  Chen, Angus [1/1]
  Chen, Bin Ken [1/1]
  Chen, Boss [1/1]
  Chen, C.H. [1/1]
  Chen,Caroline M. L. [1/1]
  Chen, Chau Ling [1/1]
  Chen, Cheng Hung [0/1]
  CHEN CHIA HAO [1/1]
  Chen, Chibin [1/1]
  顯示項目76-100 / 3658. (共147頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋