English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 82429/111618 (74%)
造訪人次 : 21422703      線上人數 : 664
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子社群

  法學院碩士在職專班 [387/416]
  法律學系 [4003/4784]
  法律與科際整合研究所 [333/367]

  鄰近社群


  文學院 [7547/10979]
  社會科學學院 [16867/23002]
  商學院 [20274/28877]
  傳播學院 [4960/6833]
  外國語文學院 [3243/4678]
  理學院 [5066/6867]
  國際事務學院 [3432/5224]
  教育學院 [4177/5421]
  研究中心 [2040/4031]
  行政單位 [231/259]
  學術期刊 [7652/7710]
  政大會議論文集 [1743/1752]
  政大學報 [1280/1282]

  社群統計


  近3年內發表的文件:641(11.51%)
  含全文筆數:4723(84.84%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:4602(97.44%)
  下載大於100次:3444(72.92%)
  檔案下載總次數:7910041(6.33%)

  最後更新時間: 2018-10-15 17:36

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目876-900 / 2912. (共117頁)
  << < 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Yu , Ming-hsien [1/1]
  Yu, Chia Rung [1/1]
  Yu, Fang-Chen [0/1]
  Yu, Hsuan Hua [1/1]
  Yu, Hui Lin [1/1]
  Yu, Ruei Sheng [1/1]
  Yu, Shu Xing [1/1]
  Yu, Yi Kuan [1/1]
  yun, chunliang [1/1]
  Zhang, Fu-Jian [1/1]
  Zhang, Hui-Ling [1/1]
  Zhang, Li-Zhen [1/1]
  Zhang, Maurice Hong-cheng [1/1]
  Zhang, Sheng-Xing [1/1]
  Zhang, You-Fu [1/1]
  Zhong, Yu-Kang [0/1]
  Zhuang, Song Quan [1/1]
  Ziekow, Jan [1/1]
   郭明政 [1/1]
   陳惠馨 [1/1]
   馮震宇 [1/1]
  丁丞康 [1/1]
  丁中原 [1/1]
  丁予安 [0/1]
  丁文玲 [1/1]
  顯示項目876-900 / 2912. (共117頁)
  << < 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋