English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 80610/109881 (73%)
造訪人次 : 20807204      線上人數 : 459
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [730/748]

  社群統計


  近3年內發表的文件:23(3.07%)
  含全文筆數:730(97.59%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:730(100.00%)
  下載大於100次:499(68.36%)
  檔案下載總次數:102227(0.08%)

  最後更新時間: 2018-07-22 12:58

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目576-600 / 795. (共32頁)
  << < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Xu, Guangqiu [1/1]
  Xu, Xin [1/1]
  Xu, Yuan [1/1]
  YANG, ALAN H. [1/1]
  Yang, Alan Hao [2/2]
  Yang, Chun [1/1]
  Yang, Dali L. [1/1]
  Yang, Daniel You-Ren [1/1]
  Yang, Fiona F. [1/1]
  Yang, Jiawen [3/3]
  Yang, Kai-Yun [1/1]
  Yang, Shih-Yueh [1/2]
  YANG, WAN-YING   [1/1]
  Yang, Xiang-Feng [1/1]
  Yao, Yuanming Alvin [1/1]
  Yap, Ko-Hua [1/2]
  Ye, Xiaolan [1/1]
  Yee, Herbert S. [3/3]
  Yeh, Chang-mei [2/2]
  Yeh, Milton D. [5/5]
  Yen, Chen-Shen [1/1]
  Yen, Chen-Shen J. [1/1]
  Yep, Ray [1/1]
  Yi, Jing-Tao [1/1]
  Yilmaz, Serafettin [1/1]
  顯示項目576-600 / 795. (共32頁)
  << < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋